פרויקטים של מעורבות הקהילתית


כל מועדון BFP צפוי לארגן ולהשתתף בפרויקט אחריות אזרחי אחת לפחות במהלך כל שנת לימודים. פרויקטים מתקיימים בתוך הקהילה המקומית של המועדון הזה.

היו מאורגנים עבר פרויקטים רבים דרך לנקות את ישראל להגביר את המודעות סביבתית וניקיון של השכונות המקומיות. אחרים מעורבים ביקורי נוער מאושפז מקומי.הפעילות התנדבותית לטובת הקהילה המקומית ולהגביר את תחושת תלמידינו אחריות והמנהיגות.

אירועי מעורבות בקהילה מאפשרים לחברי BFP לשים ערכי בודו לפעולה, הכרה בכך שההתנהגויות למדו על המחצלת רלוונטיות לעולם האמיתי גם כן.