פגוש את שותפינו

Budo for Peace is actively seeking additional support in order to expand its activities and grow its circle of young martial artists, please see Giving Opportunities page to learn about ways you can become involved.בודו למען השלום מחפש באופן פעיל תמיכה נוספת על מנת להרחיב את פעילותה ותגדל את המעגל של אמני לחימה צעירים, ראה מתן הזדמנויות דף כדי ללמוד על דרכים שאתה יכול להיות מעורב.