פגוש את ההנהלה

חברי ההנהלה המכובדים שלנו הינם:

דני חכים

הארווי בליק

פול חכים

שי טייטלבוים

זוהר לנדה

ניר זמיר

שלומי קוטלר

אדי שפירו

רון יכיני 

אלי כהן 

גלעד שר

אחמד דיאב